prev next

Nasza Kadra :


Alicja Tlaga  


Dyrektor Prowadząca
Dyplom Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna


Dodatkowe kwalifikacje zawodowe :

*2012 r. - The Son - Rise Program START UP . Autism Treatment Center of America :

http://www.autismtreatmentcenter.org/

* 2011 r. - Konferencja - warsztaty The Son - Rise Program Komorni Lhotka  Czechy prowadzący , nauczyciel , terapeuta Autism Center of Amercia Carolina Kaiser LaGrant 

* 2012 r. - "Przełomowe" strategie dla autyzmu warsztaty prowadzący Raun Kaufman - pierwsze dziecko w pełni wyprowadzone z autyzmu metodą THE SON RISE

* 2012 r. - Kurs szkolenie I stopnia Handle Maria Dąbrowska - Jędral - Fundacja ROZWIĄZAĆ AUTYZM

* 2013.04.27/28 - Warsztaty cz I i II "Przełomowe strategie dla autyzmu" prowadzący Raun Kaufman Autism Center of America 

* 2013.03.23/24 - Leczenie dziecka z autyzmem najnowsze trendy druga międzynarodowa konferencja organizator VEGA-MEDICA Warszawa

* 2014 r. - Warsztaty prezentacja na temat podejścia HANDLE Jana i Paul Bapitie oraz Małgorzata Czyż 

* 2014 r. - Warsztaty "Zabawa inspirująca rozwój" prowadzący Adrian Borowik 21.11 fundacja BYĆ BLIŻEJ SIEBIE

*2016 r. -  Centrum Logopedyczne APEX Jastrzębie Zdrój - Ogólnopolska konferencja "STOP CHOROBOM , NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIOM I CIERPIENIOM. ODWRACAMY WEKTOR ŚWIATA" - Główny prelegent dr. Andre A . Kulisz USA

* 2018 r. - szkolenie: nt. "Terapie niedyrektywne w autyzmie" organizowane przez Fundację 3e, prowadzone przez Małgorzatę Czyż


Elżbieta Miernicka

Dyrektor do spraw Pedagogicznych 


* Nauczyciel Dyplomowany z 37 letnim stażem

* 2000 r. Licencjat z pedagogiki przedszkolnej na Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP

* 2000 r. - Szkolenie: Mierzenie jakości pracy

* 2001 r. - Kurs: Praca z radą pedagogiczną

* 2001 r. - Kurs: Pedagogiki Zabawy

* 2002 r. - Studia Podyplomowe, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości - organizacja i zarządzanie oświatą. Menedżer w oświacie. 

* 2003 r. - Studia Podyplomowe Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska - nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji 

* 2003 r. - Szkolenie: Kinezjologia Edukacyjna "Brain Gym" 

* 2004 r. - Studia Magisterskie - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Geysztora w Pułtusku - pedagogika

* 2006 r. - Ukończenie Akademii Dyrektora na MSCDN w Warszawie


Beata Kurzyp

Psycholog Dziecięcy, Pedagog

* Studia Magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny, specjalizacja: Psychologia zdrowia i rehabilitacji

* Studia Magisterskie na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną

Szkolenia i staże:

- Szkolenie "Podstawy diagnozy i i terapii zespołu Aspergera" Sotis Warszawa

- Warsztaty "Techniki terapii osób z autyzmem i innymi wyzwaniami rozwojowymi, prowadzone przez Raun'a Kaufman'a - The Son – Rise Program

- Warsztaty "Przełomowe strategie dla autyzmu. Wprowadzenie do programu Son - Rise - część II prowadzone przez Raun'a Kaufman'a – The – Son – Rise Program

- Warsztaty "Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju "Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

- Staż terapeutyczny w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie

- Staż w Ośrodku terapeutycznym dla dzieci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

- Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami" - Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. Kraków

- Certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego metody wideo treningu komunikacji - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich - licencja AIT
Holandia - Kraków

- Udział w projekcie badawczym dotyczącym adaptacji do warunków polskich "Profilu Psychoedukacyjnego-3" (PEP - 3 PL) pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli we współpracy z Katedrą Psychologi Zdrowia i Rehabilitacji Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

- Certyfikat ukończenia szkolenia "Wykorzystanie ADOS - 2 w diagnostyce klinicznej" Warszawa

- Certyfikat ukończenia szkolenia - Profil Psychoedukacyjny PEP- 3 - PL - zastosowanie w badaniach naukowych - PRO-ED; Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi, Wydział Psychologi Uniwersytetu Warszawskiego 

- Udział w konferencji "Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?" - Synapsis, Warszawa

- Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej. Skalą inteligencji Stanford - Biret 5 - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk 

- Uczestnictwo w II Konferencji "Badabada" Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu "Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm". - Synapsis, Warszawa


Olga Maroszek 

Nauczyciel Wychowawca

 Terapeuta Integracji Sensorycznej Rehabilitacji  Ruchowej

* 1999 r. - Medyczne Studium Zawodowe - Technik fizjoterapii 

* 2003 r. - Studia licencjackie " Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną"

* 2005 r. - Studia magisterskie "Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie" 

* 2008 r. - Szkolenie I stopnia " Terapeuta Integracji Sensorycznej" 

* 2009 r. - Szkolenie II stopnia "Terapeuta Integracji Sensorycznej" 

* 2014 r. - Warsztaty " Zabawa inspirująca rozwój" - szkolenie "Metoda Integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych - wolontariusz terapeuta The Son Rise Program 

* 2015 r. - Szkolenie " Trening astronautyczny" , badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe , słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne

* 2018 r. - szkolenie: nt. "Terapie niedyrektywne w autyzmie" organizowane przez Fundację 3e, prowadzone przez Małgorzatę Czyż


Anna Siekaczyńska

Nauczyciel Wychowawca 

* 2017 r. - Licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka 

* 2017 r. - Szkolenie z przeciwdziałania agresji w szkole i przedszkolu

* 2017 r.- obecnie - Studia magisterskie z terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe : oligofrenopedagogika 

* 2018 r. - szkolenie: nt. "Terapie niedyrektywne w autyzmie" organizowane przez Fundację 3e, prowadzone przez Małgorzatę Czyż


Edyta Halber

Nauczyciel Wspomagający

* Uniwersytet Warszawski - kierunek: Pedagogika Małego Dziecka Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna 

* 2014r - Warsztaty prezentacja na temat podejścia HANDLE Jana i Paul Bapitie oraz Małgorzata Czyż 

* 2016r - Szkolenie Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W.Sherborne M. Mroziak

* Ukończenie szkolenia: "Zachowania trudne teoria i praktyka" SOTIS - Centrum Terapii AutyzmuPatrycja Emanuela Tlaga

Arteterapeuta , Pedagog Kreatywności , Artysta Plastyk , Nauczyciel języka angielskiego / włoskiego

 

* 2013 r. - studia na  Akademii Pedagogiki Specjalnej (licencjat)-  kierunek Edukacja Artystyczna z Arteterapią 

* 2013 r.  -  Ukończenie modułu Pedagogika Kreatywności

* 2013 r. - Zdanie Egzaminu poziom B2 z języka angielskiego 

* 2016 r. -  Ukończenie APS ( magister) - kierunek Edukacja Artystyczna z  Arteterapią, dyplom z grafiki warsztatowej

* 2009 - 2016 r. - Nauka języka włoskiego, znajomość języka na poziomie B1 


Elżbieta Wilk

Psychodietetyk 

* Doradca żywieniowy, psychodietetyk, skriner HANDLE® (Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się).

* Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”.

* Uczestniczyła w kursach prowadzonych przez Autism Treatment Center of America®, Członkini Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie 

* Od połowy roku 2015, prowadzi porady dietetycznoterapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu.


Dorota Drewnicka

Logopeda

* 2013 - 2016 Studia licencjackie na wydziale filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku logopedia z audiologią

* 2016 - 2018 Studia magisterskie na wydziale filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku logopedia

*2017 Szkolenie "Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem" organizator Instytut Edukacji Logopedycznej

*2018 obecnie - Neurologopedia - studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 


Aleksandra Michalak

Nauczyciel Wspomagający, Katecheta

* 2012r. Studia Magisterskie na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: nauczycielsko - katechetyczna

Kursy:
* 2012 Rozwijanie poznawania wiary w kontekście nowej ewangelizacji, Organizator: Koło Naukowe i Sekcja Katechetyki  UKSW w Warszawie
* 2012 Nowe podręczniki Wydawnictwa WAM oraz plastyczne pomoce dydaktyczne zgodne ze znowelizowanymi dokumentami katechetycznymi, Organizator: Wydawnictwo WAM i Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
* Katechetyczny dialog międzyosobowy 
Organizator: Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
* 2017 - rozpoczęcie Studiów podyplomowych, Studium Kształcenia Kadr Warszawa, kierunek: Oligofrenopedagogika

* 2018 r. - szkolenie: nt. "Terapie niedyrektywne w autyzmie" organizowane przez Fundację 3e, prowadzone przez Małgorzatę Czyż


Katarzyna Łuba

Asystent Nauczyciela

2017 - Warsztaty metodyczne "logofigle" - ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka

Obecnie:
Pedagogika wczesnoszkolna i Przedszkolna - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

* 2018 r. - szkolenie: nt. "Terapie niedyrektywne w autyzmie" organizowane przez Fundację 3e, prowadzone przez Małgorzatę Czyż